ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี

ที่อยู่ เลขที่ 218  หมู่ที่  1   ถนนเพชรเกษม  ตำบลทับปริก  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
เบอร์โทรศัพท์  0 7570 1713 โทรสาร  0 7570 1714
E-mail : krabi@otep.mail.go.th