สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานนิเทศและติดตามผล ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 16  กรกฎาคม 2564   นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะทำงานนิเทศและติดตามผล ครั้งที่ 3/64 โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ

154315071_581742516545903_4232289167570470368_n

206656571_581742546545900_1296176865191688779_n

185185792_581742963212525_3519711284990071239_n

191506491_581743016545853_4387429992315724376_n