กิจกรรมโครงการครูช่วยครู งบประมาณปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

วันที่ 1  กรกฎาคม 2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสา โครงการครูช่วยครู งบประมาณปี 2564 ได้ออกเยี่ยมครูผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อมอบวัสดุอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ณ อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง และอำเภอเขาพนจำนวน 7 ราย
215956606_408061517203192_5071914091803482879_n
209366879_571999057520249_5005448476503101479_n 209907575_571999047520250_9209181275127705034_n 210591110_571999237520231_2182256377067903012_n 210620188_571999127520242_1061485685807812988_n 211018497_571999140853574_3845768592765364770_n 211182769_571999234186898_7320510115097605061_n