ขยายวันเปิดรับสมัคร ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562