จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 19  กรกฎาคม  2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของนางน้อย ไฝศิริ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

รับค่าจัดการศพ นางน้อย ไฝศิริ 70021