จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้ทายาทนายนิคม เจ้ยทองศรี สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นายนิคม เจ้ยทองศรี สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

จ่ายค่าจัดการศพ นายนิคม   เจ้ยทองศรี