นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท มอบให้ทายาทของสมาชิก ถึงแก่กรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายอุทัย  เกื้อเพชร  ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ราย นายยุทธศักดิ์  วิโรจน์ธรรมากูร เลข ช.พ.ค. 348868 ให้แก่ทายาท ของสมาชิก ณ สำนักงาน สกสค.กระบี่

S__2228227