นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปร่วมงาน วันครูจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

S__94265367 S__94265368 S__94273544 S__94273545 S__94306307 S__94306309 S__94306311 S__94306312 S__94306313 S__94306314 S__94306315 S__94306316 S__94306317 S__94306318 S__94306320