นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่  12  กรกฎาคม  2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นางชี่ เกียรติเรืองวิทย์ สมาชิก ช.พ.ส. จำนางชี่ เกียรติเรืองวิทย์นวน 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่