นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้ทายาทสมาชิก ชพค.ถึงแก่กรรม

วันที่  12  กรกฎาคม  2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นายกรีด ทวีรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

นายกรีด  ทวีรัตน์