นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

14  กรกฎาคม  2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางวันดี สอาดเอี่ยม สมาชิก ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

จ่ายค่าจัดการศพ นางวันดี  สอาดเอี่ยม