นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานนิเทศและติดตามผล ออกเยี่ยมครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันที่  16  กรกฎาคม 2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานนิเทศและติดตามผล  ได้ออกเยี่ยมครูที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม จำนวน 2 ราย

190870441_581742643212557_7805286815495017329_n

196873433_581742843212537_4403014633072191628_n170788577_581743086545846_834601409469478912_n