นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.นายนิคม เจ้ยทองศรี

วันที่  7  กรกฎาคม 2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้วางหรีดเคารพศพ นายนิคม เจ้ยทองศรี สมาชิก ช.พ.ส. ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วางหรีดเคารพศพ นายนิคม เจ้ยทองศรี