ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่ 28/5/64. นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2564 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 4 ราย และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการครูช่วยครู ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่ ชั้น 2

191812070_550558976330924_568526839622731780_n 191966231_550558816330940_6850174239433096423_n 191990339_550558919664263_4125121237625623875_n 192522483_550558959664259_294934469702197608_n 192617173_550559009664254_8580093057977289761_n 192814147_550558859664269_8397369072860443137_n 192990274_550558909664264_1648600951001125129_n 193251153_550558872997601_8559383389098543274_n