ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2564

วันที่  20  สิงหาคม 2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวน 5 ราย และขอเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ค้างเงินสงเคราะห์รายศพ เกินกว่า 3 เดือน จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

241359047_274867427547179_7794804455265877024_n 240738931_211723347605993_8642608331352926647_n 240718148_2669750369996585_4261352589541793771_n 240752260_380226923690077_9070738756483333862_n