ประชุมคณะกรรมการ สกสค. มอบรางวัลพร้อมเงินรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 และมอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563

S__211550211 S__211550213 S__211550214 S__211550218 S__211550220 S__211550221 S__211550222 S__211550223 S__211550224 S__211550225 S__211550226 S__211550227 S__211550228 S__211550229 S__211550231