ประชุมคณะทำงานนิเทศและติดตาม โครงการครูช่วยครูประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  14  กรกฎาคม 2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะทำงานนิเทศและติดตาม โครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครั้งที่ 2/64 เพื่อสรุปผลการสร้างเครื่องมือการนิเทศและติดตามผล และแบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการโครงการฯ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

186932390_580393040014184_3554875563787937149_n

172248521_580393180014170_7429161763404325055_n 175714440_580393396680815_7393296126901884578_n 185987577_580393106680844_7450860823606155836_n 214542322_580393320014156_4357613268711089846_n 214982535_580393346680820_5467278070679752936_n 215314884_580393253347496_1625820956875323503_n 216389231_580393120014176_7613123898867971528_n 217206946_580393056680849_78881552554771874_n 217711137_580393476680807_4658379392911114851_n 218001929_580393416680813_110729281423821913_n

217605444_580393276680827_525905993416791209_n173204117_580393203347501_8620304455480045299_n