ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมอภิปรายการรับฟังความคิดเห็น ประเด็น”การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(Gpp) สาขาการศึกษา การบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการอภิปรายการับฟังความคิดเห็น ประเด็น”การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(Gpp) สาขาการศึกษา การบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันที่ 13-14 กันยายน 2564 ผ่านระบบอีเลกทรอนิกส์ ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดกระบี่

240191799_623472332372921_2346755407181954633_n  241535788_623472312372923_5190198966542999230_n 241814320_622678469118974_8988310957182108947_n 241821673_622678489118972_1936224233620963109_n 241969483_622678599118961_4421381594401929075_n