ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ชพส.ถึงแก่กรรม

วันที่ 15  กันยายน  2564  นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายเจริญพงษ์ ภักดี สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

240238350_624133258973495_3534241701484487275_n