ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านสื่ออีเลคทรอนิกส์ โปรแกรมZoom Cloud meetings

วันที่  17  กันยายน  2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค,จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ ผ่านสื่ออีเลคทรอนิกส์ โปรแกรมZoom Cloud meetings ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

241423613_625374925515995_4927072190413937685_n240527757_625375252182629_296907806672729346_n 240599226_625374958849325_7011898841862463260_n 241085611_625375235515964_4923486803904012564_n 241223192_625375008849320_2530784896404171069_n