ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564

วันที่  22  กันยายน  2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 1 ราย และพิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ,ศ. 2564 และก็ถือโอกาสนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสต.จังหวัดกระบี่ ชั้น 2

242546181_628546375198850_3948902968360020765_n

242123206_628546565198831_7210680204997543289_n

242219050_628546788532142_7630634888130936606_n

242332068_628546651865489_5555703563828465661_n

242545846_628546585198829_7879123844538907637_n

242231499_628546478532173_1313452711682799933_n 242411107_628546628532158_8002033397191131131_n

242409459_628546725198815_5032809259422459293_n