ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่  28  กันยายน  2564   นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายฉลอง  ลูกตั้น
สมาชิก ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่
243708263_184602963723826_278169556088546361_n
244414894_566583941343762_5228513230720059853_n