พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากร “หลักสูตรการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเงินบัญชี และพัสดุ”

วันที่  7  กันยายน  2564   นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเงินบัญชี และพัสดุ” (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting) ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดกระบี่

241086097_618460269540794_1934166859075986627_n 241117671_618460199540801_449487325122050074_n (1) 241117671_618460199540801_449487325122050074_n 241392831_618460222874132_1467404546702989093_n