มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. นายดิเรก แสวงการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอุทัย  เกื้อเพชร  ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ราย นายดิเรก  แสวงการ เลข ช.พ.ค. 343033 ให้แก่ทายาทของ สมาชิก ณ สำนักงาน สกสค.กระบี่

นายดิเรก แสวงการ 2 สค.61