โครงการแนะนำบริหารสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่

IMG_3029 IMG_2895 IMG_2903 IMG_2905 IMG_2912 IMG_2921 IMG_2926 IMG_2933 IMG_2942 IMG_2953 IMG_2960 IMG_2968 IMG_2991 IMG_2994 IMG_2996 IMG_2999 IMG_3001 IMG_3003 IMG_3004 IMG_3010 IMG_3012 IMG_3019 IMG_3021 IMG_3023 IMG_3024

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอุทัย  เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวเปิดงานโครงการแนะนำบริหารสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่ นายบุญยงค์ นบนอบประธานศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่ ได้พูดคุยกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้วิทยากร กภ.ชลิตา สุขประเสริฐ มาแนะนำและทำกิจกรรมบริหารสุขภาพครูแก่สามชิกชมครูผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่