มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่  มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่ นายภานุ  ศรีวิสุทธิ์  อาจารย์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ซึ่งเป็นบิดาของนางสาว พรวิภา ศรีวิสุทธิ์  จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาท) และ นางจันทนา  สันติวรวงศ์  ผอ.โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ซึ่งเป็นมารดาของนางสาว ชนิกานต์  สันติวรวงศ์   จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาท)

นายภานุ ศรีวิสุทธิ์ นางจันทนา สันติวรวงศ์