วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกระบี่ เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

S__48570395 S__48570371 S__48570372 S__48570374 S__48570375 S__48570376 S__48570377 S__48570379 S__48570380 S__48570381 S__48570382 S__48570383 S__48570386 S__48570387 S__48570388 S__48570392 S__48570394