วันที่ 11 กันยายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร จ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม ราย น.ส.วิยะดา หาสุด เลข ช.พ.ค. 1101714 ให้แก่ทายาทสมาชิก ณ สำนักงาน สกสค.กระบี่

41416338_461412407601582_90948715631607808_n