วันที่ 11 กันยายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร จ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม ราย นายสวาสดิ์ ทองเสน เลข ช.พ.ค. 304336 ให้แก่ทายาทสมาชิก ณ สำนักงาน สกสค.กระบี่

41459326_461412397601583_7038735624664252416_n