วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาและวิชาการ สังกัด อปท.กระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน สกสค.กระบี่ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อ.เมือง จ.กระบี่

S__14630919 S__14630920 S__14630915 S__14630916 S__14630917