วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ไปวางหรีดเคารพศพ

นายปรีดี สมผุด 61 พย. 152