วันที่ 16 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมงานวันครูของจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมเมอรี่ไทม์ ปาร์ค รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

S__57597957 S__22913038 S__22913040 S__22913041 S__22913052 S__23044098 S__23044101 S__23044106 S__57597954 S__57597956