วันที่ 16 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นายสังวาล กมลเลิศ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 950142 ณ มูลนิธิประชาสันติสุข อ.เมือง จ.กระบี่

S__23142402