วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมการจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561

นายอุทัย  เกื้อเพชร  ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561 ด้วยศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกระบี่ ร่วมกับศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้เชิญลูกหนี้ที่ สกสค.จ่ายชำระหนี้แทนในปี 2560 เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท” เพื่อเจรจาหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาค้างชำระของตนเองด้วยความสมัครใจ โดยเชิญลูกหนี้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ราย ณ ศาลจังหวัดกระบี่IMG_4954 IMG_4928 IMG_4948 IMG_4937