วันที่ 16 เมษายน 2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท นายวิชิต สรรพคุณ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

60161 ภาพนิ่ง1