วันที่ 17 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นายสุทิน ศรีบุญแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 445633 ณ วัดแก้วโกรวาราม อ.เมือง จ.กระบี่

นายสุทิน  ศรีบุญแก้ว  17.มค.62