วันที่ 17 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นายสนิท พวงอุบล สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 112240 ณ วัดโภคาจูฑามาตย์ อ.เมือง จ.กระบี่

นายสนิท  พวงอุบล 17มค62