วันที่ 17 เมษายน 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท ของนางสุนีย์ วรินทรเวช สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 521737 จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

นางสุนีย์   วรินทรเวช  17 เมย.62