วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้ทายาทสมาชิก

นายปรีดี  สมผุด  19 พย.61