วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท ของนางพรทิพย์ ตุลารักษ์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 354018 จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

พรทิพย์ ตุลารักษ์