วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

3046730458_03046230459_0