วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปร่วมกิจกรรมการประชุมกับชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปร่วมกิจกรรมการประชุมกับชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ณ โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ อ.เมือง จ.กระบี่

IMG_3716 IMG_3717 IMG_3661 IMG_3662 IMG_3666 IMG_3668 IMG_3670 IMG_3673 IMG_3678 IMG_3686 IMG_3692 IMG_3708 IMG_3709