วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ข้าราชการบำนาญ ณ โรงเรียนเมืองกระบี่

S__88113158 S__50020373 S__50020394 S__50020407 S__50020410 S__87105548 S__87105550 S__87105553 S__88113155