วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายมนัส  ศรีนคร  22 พย.61.1