วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

S__228155411 S__228155413 S__228155414 S__228155415