วันที่ 23 เมษายน 2564 นายอุทัย เกื้อเพ็ชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท นายดำรงศักดิ์ เกสรินทร์ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 343022

175492171_473397163781403_1488387445144272538_n176291082_512827086556067_7547649531095576905_n