วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 2 ราย

นางสุนีย์  ธีรศักดิ์ธำรง 24 กค.61 นางจุฬาหลวง  พุทธิพรพงศ์  24 กค.61