วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

S__87769094 S__87769096 S__87769097 S__87769098 S__87769099 S__87769100 S__87769101 S__87769102 S__87769103 S__87769105