วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้มอบรางวัลเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้มอบรางวัลเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561ให้แก่ นางพรทิพย์  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน ,นางแก้วตา ประภาส ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ,นายสุทัด เซี่ยคี่ ครูโรงเรียนโชคชัยกระบี่ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

IMG_4099 IMG_4065 IMG_4088 IMG_4089 IMG_4091 IMG_4092 IMG_4093 IMG_4095 IMG_4096 IMG_4097 IMG_4098