วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชุม”ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

Copy of S__88096770 S__88096770 S__88096772 S__88096773 S__88096774 S__88096775 S__88096776 S__88096777 S__88096778 S__88096779 S__88096780 S__88096781 S__88096782 S__88096785 S__88096786 S__88096787 S__88096788 S__88096790 Copy of S__88096772